Tietoa hankkeesta

Tervetuloa kyykäärmettä koskevalle kansalaistiedesivustollemme!

Kyyatlas – kansalaistiedehanke on kooste yhteistyössä eri tahojen kanssa käynnistämistä kyselyistä ja projekteistamme.

Keräämme ainoana valtakunnallisena kansalaistiede hankkeena arvokasta tietoa kyiden talvehtimispaikoista. Nämä ovat mm. kyiden ekologian, esiintymien elinkyvyn sekä niihin liittyvien muutoksien kannalta ainutlaatuisia tutkimuskohteita.

Toisena alueena koostamme puremiin liittyvää tietoa ja kokemuksianne. Tämä on yleisellä tasolla vähälle mielenkiinnolle jäänyt, mutta erittäin tärkeä, varsinkin kun teemaan kytkeytyy mahdollisuus luontokonfliktien ennakoinnille tai jopa välttämiselle. Myös myrkytyspuremien määrät, oma ensiapu, hoidot, myrkkyjen variaatiot yms muodostavat mielenkiintoisen kokonaisuuden tulevaisuuden tutkimusasetelmiin.

Toimintamme nojaa teiltä saamiimme havaintoihin ja tietoihin. Kansalaistiede yhdistettynä valtakunnalliseen kattavuuteen on arvokas resurssi jossa teidän osallistumisenne paikallisina tai käyttämäänne maastoa parhaiten tuntevina tuottaa vastavuoroisesti kaikkia hyödyttävää tietoa.

Lähettämänne tieto ei tule julkisuuteen ja se käsitellään luottamuksellisesti. Tähän meitä velvoittaa ymmärryksemme kyiden talvehtimispaikkojen herkkyys häiriötä ja vainoa kohtaan, kuten myös puremakyselyissämme potilastietolaki.

Toivomme että koette hankkeemme merkitykselliseksi ja vastavuoroisesti tarjoamme alati karttuvan ja monipuolisen tietopankin kaikesta kyykäärmeeseen liittyvästä!

Jo etukäteen kiitellen!