Tietoa hankkeesta

Tervetuloa kyykäärmettä koskevalle kansalaistiedesivustollemme!

Kyyatlas – kansalaistiedehanke on kooste yhteistyössä eri tahojen kanssa käynnistämistämme kyselyistä ja projekteistamme.

Toimintamme nojaa teiltä saamiimme havaintoihin ja tietoihin. Kansalaistiede on maan laajuisena menetelmänä arvokas resurssi jossa teidän osallistumisenne paikallisina tai käyttämäänne maastoa parhaiten tuntevina tuottaa vastavuoroisesti kaikkia hyödyttävää tietoa.

Sivustomme kautta kartutamme tietoa mm. lajin alueellisten esiintymien elinvoimaisuudesta ja muutoksista ja saamme mahdollisuuden vaikuttaa jopa ennakoiden mahdollisiin kyyn ja ihmisen välisiin konflikteihin paikallisella tasolla.

Lähettämänne tieto ei tule julkisuuteen ja se käsitellään luottamuksellisesti. Tähän meitä velvoittaa ymmärryksemme kyiden talvehtimispaikkojen herkkyys häiriötä ja vainoa kohtaan, kuten puremakyselyissämme potilastietolaki.

Toivomme että koette hankkeemme merkitykselliseksi ja vastavuoroisesti tarjoamme alati laajentuvan ja erittäin monipuolisen tietopankin kaikesta kyykäärmeeseen liittyvästä!