Kyiden siirtäminen

Siirtoa harkitsevan ja siirtoa tekevän muistilista

 1. Älä vahingoita kyytä, muista maltti!
 2. Älä hanki puremaa, turva etäisyys!
 3. Valitse uusi paikka huolella!

Kyykäärmeen siirto onnistuu lähes keneltä vain, mutta siihen sisältyy omat riskinsä sekä ihmiselle että kyylle. Alla oleva listaus on hyvä muistipaketti, joka kannattaa kerrata ajatuksella ennen siirtoon ryhtymistä.

 • Pohdi tarve vielä kertaalleen. Käärme saattaa olla pihalla vain sattumalta ja läpikulkumatkalla.
 • Mikäli mahdollista, niin selvitä miten pihan ja ympäristön kasvillisuus sekä tavattujen eläinten sukupuolet sekä havaintoajankohdat määrittävät ongelman laadun. Maanpinnan muodot, maanpeitekasvillisuus, suojat jne. sanelevat kyiden liikkumista yllättävän paljon.
 • Vältä suoraa käsittelyä sekä puremaetäisyyden sisällä toimimista. Puremariski on pahin uhka itsellesi, edes pelko tai inho eivät ole yhtä pitkää sairaalahoitoa vaativa.
 • Pyri siirtämään mahdollisimman lähelle tai muuten paikallisella tasolla (mm. suuret saaret) välimatkalla n.2-4km. Sitä paremmat elinmahdollisuudet kyyllä on, mitä lähemmäksi se on siirretty. Samalla vältetään aiheeton tauti- ja loisriski eri populaatioiden välillä.
 • Etsi mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen siirtopaikkaa muistuttava uusi elinalue. Paikalla voi olla entuudestaan kyitä ja ota huomioon kyyn mahdollinen liikkuminen sekä talvehtimispaikkojen tarve.
 • Pyri parhaasi mukaan ottamaan huomioon asutus, maanomistussuhteet ja muut mm. metsänhoito,- kaavoitussuunnitelmat uutta paikkaa valitessa. Ongelma ei katoa luomalla lisää mahdollisia ongelmia.
 • Rauhallinen toiminta palkitaan: se nostaa yleistä turvallisuutta eläimenkin pysytellessä rauhallisempana. Kaikilla on helpompaa kun kummakaan ei tarvitse sätkiä tai säikkyä toisiaan!

Siirrossa helpottavia ja huomioitavia tekijöitä siirto-apua tarjoaville

 • Erilaiset karttapohjat.
 • Kaupunki/taajama: maanomistus ja siihen sisältyvä vapaa-ajan, jne. käyttö isolla painoarvolla, kaupungin ympäristönsuojelutoimistot (mm. kaavoitus), riski ongelmien siirtoon tai jopa lisäongelmiin.
 • Maaseutu: maanomistus, metsätalous-, ja kaavoitussuunnitelmat.
 • Kyyn vaatimukset elinympäristön suhteen.
 • Siirron ajankohta kyyn kannalta (aikaisen kevään ja myöhäisen syksyn suuret riskit)
 • Kulkua ohjaavan ja suojaavan aitaamisen käyttömahdollisuudet.
 • Päivystävän terveyskeskuksen tai sairaalan numero puhelimeen tallennettuna.
 • Mikäli epäilet tai tiedät omaavasi yliherkkyysmahdollisuuden niin muista adrenaliinikynäsi. Enemmän siirtoja tekevälle suositeltava hankinta.
 • Mikäli teet siirtoa epäilemälläsi talvehtimispaikalla, ota yhteyttä meihin.
 • Huolehdi että työrauha sekä turvallisuus on taattu. Lemmikkieläimet, lapset ja joskus liian uteliaat aikuisetkin sekä jaloissasi pyörivät tavarat voivat luoda riskitekijän kontrolloidessasi joskus kipakastikin iskemään pyrkivää kyytä.

Välineet

 • Työkalut henkilökohtaisia valintoja. Ei haarakeppiä – kyyn vammautumisriski!
 • Käärmepihdit, käärmekoukut, pussit ja laatikot (Siirrä aina käärme laatikkoon, ei toisinpäin, jolloin vältät käärmeen puolustus defenssit kohti tulevaa esinettä kohtaan)
 • Tilapäisvälineiksi soveltuvat kepit, haravat, harjat, haavit, saavit kansineen jne.
 • Puremalta suojaavat kengät, esim. kumisaappaat sekä tarvittaessa ranteisiin saakka suojaavat hanskat, esim. II-luokituksen hitsaushanskat (HUOM! eivät ole turvallisuuden tae)
 • Viiltosuojahanskat eivät sovellu, koska tilanteessa vaaditaan pistosuojaa
 • Mikäli teet enemmän siirtoja tai pidät terraarioeläimiä, niin muista välineiden desinfiointi (Virkon-S, tms)

Uuden paikan valinta

 • Uusi elinympäristö muistuttaa ainakin karkeasti siirtopaikkaa. Maanpeitekasvillisuus, suojat, mahdollinen veden läheisyys, metsän vaiheittumisvyöhyke jne. huomioitavina seikkoina. Kartat auttavat valinnan suhteen paljon! Tiedetylle kyypaikalle siirto suotavaa.
 • Taajama-alueella ns. joutomaat ym. (Muista kuitenkin yhteistyömahdollisuutesi kaupungin kanssa!)
 • Muista yllä mainittu siirtoetäisyys ja sen merkitykset kyyn sekä kyy populaatioiden kannalta.
 • Huomioithan paikkaa valitessasi myös, että siirretty kyy uudessa kohteessaan stressaantunut, purema- ja liikkumisalttiimpi kuin normaalisti.

Pakkauslaatikko, saavi

 • Turvallinen avata ja sulkea siten että sormesi pysyvät suojassa.
 • Rypistetyt paperit tai heinät pohjalla antavat suojaa ja rauhoittavat useimmiten eläintä.
 • Kuljetuslämpötila. Ei suoraan auringonpaisteeseen eikä kuumaan autoon jättämistä. Vaikka kyy onkin vaihtolämpöinen, käy sille samoin kuin kuumaan autoon jätetylle koirallekin. +15 – +20, muutamien asteiden heitoilla molempiin suuntiin.

Avunpyyntö siirtäjälle

 • Tarjoamme tulevaisuudessa linkkinä siirtäjälistaa, jotka allekirjoittavat yllä olevan tekstin. Emme valvo, emmekä takaa siirron toteutumista tai muita mahdollisia tekijöitä.
 • Siirrot ovat avunpyytäjän ja siirtäjän keskinäisesti sopimia asioita, mutta otathan huomioon siirtäjän työhön käyttämän ajan ja mahdolliset autoilukilometritkin. Kyiden siirto ja mahdollinen käsittely sisältää myös omat riskinsä.

Mikäli muuta vaihtoehtoa ei ole, tulee lopetukseen päädyttyä tehdä toimenpide kyyn kannalta nopeasti ja kivuttomasti

Murskaa pää ensin jollain tasapäisellä esineellä ja katkaise sen jälkeen irti niskasta. Aivotoiminta, silmien liike ja purema-alttius pysyvät muutoin matelijoilla pitkään käynnissä, siksi pelkkä pään katkaisu on ajattelematonta eläinrääkkäystä. Varo senkin jälkeen katkaistua päätä jotta vältyt onnettomuuksilta.

Muistathan että muiden matelijoiden siirtoon tarvitset ELY-keskuksen luvan!