Kyiden siirtäminen

Kyykäärmeen siirto onnistuu lähes keneltä vain, mutta siihen sisältyy omat riskinsä sekä ihmiselle että kyylle. Alla oleva listaus on hyvä muistipaketti, joka kannattaa kerrata ajatuksella ennen siirtoon ryhtymistä. Huomioithan että siirrettyjen kyiden kuolleisuus voi olla hyvin suuri!

Mikäli teillä on riskiperusteisena ongelmana laajempi esiintymä tai mikäli siirto kohdistuu kaupunki/tajama/ulkoilualueeseen, niin pyydän ottamaan yhteyttä!

Siirto on kyyn kannalta tarkasteltuna hyvin suuri riski. Ne tutustuvat elinpiiriinsä syntymästään alkaen rajatusti laajentaen liikkumisalaansa vuosi vuodelta, tutustuen ympäristöön omien elinvaateidensa ja turvallisuuden puitteissa. Kyyn aistit ovat loistavat mutta rajatut. Ne eivät kykene hahmottamaan ympäristöään kuten me. Vaikka matelijat ovatkin vaihtolämpöisiä niin se ei tarkoita suurempaa joustavuutta elinpaikkojen tai niiden ilmasto-olosuhteidenkaan osalta, pikemminkin päinvastoin. Ne ovat näistä kulloinkin tarvitsemistaan elementeistä huomattavasti riippuvaisempia kuin me.

 • Pohdi tarve vielä kertaalleen. Mikäli kyseessä on yksittäinen ja tuoreeltaan tai satunnainen pihaan tullut kyy, niin se on mitä ilmeisimmin joko keväistä pariutumiskumppania hakeva koiras, saalistus reissullaan oleva yksilö tai sitä sulatteleva jotka voivat olla vain läpikulku matkalla. Tällaisessa tilanteessa useimmiten riittää pelkästään että tarkistat asian seuraavana aamuna/päivänä tai siirrät eläimen pihasi ulkopuolelle, se on aktiivisesti liikkuvalle kyylle usein riittävän suuri häiriö ja uhka.  Aikuisten kyiden elinpiiri on laaja ja lähes ainoana poikkeuksena on tiineet naaraat, jotka saattavat pitää synnytykseen saakka hyvin pientä elinaluetta keskittyen lämmittelyyn. Nämä tekevätkin poikkeuksen välimatkan suhteen, muiden kiinteästi pihaa käyttävien yksilöiden ohessa tai jotka asuvat yksilömääriltään tiheämpien elinalueiden piirissä tai kytkeytyvät talvehtimispaikkoihin.
 • Mikäli mahdollista, koeta selvittää miten pihan ja sen ulkopuolisenkin ympäristön kasvillisuus, suojat jne sekä tavattujen eläinten sukupuolet sekä havaintoajankohdat selittävät kyyn/kyiden läsnäolon. Kun tunnet ja tiedät kyiden elintavat, on asiaan jo ennakoltakin vaikuttaminen huomattavasti helpompaa.
 • Vältä suoraa käsittelyä sekä puremaetäisyyden sisällä toimimista. Myrkytyspuremariski on pahin uhka itsellesi, edes pelko tai inho eivät vaadi yhtä pitkää pitkää sairaalahoitoa. Metri jaloistasi on hyvä, puolen metrin ollessa turvallisuuden takaamiseksi minimi.
 • Mikäli kyseessä on kiinteästi paikkaa käyttävä tai talvehtinut yksilö, pyri siirtämään mahdollisimman lähelle tai muuten paikallisella tasolla max.2-4km. Sitä paremmat elinmahdollisuudet kyyllä on, mitä lähemmäksi se on siirretty.  Samalla vältetään aiheeton tauti- ja loisriski eri populaatioiden välillä. Vältä hyvin aikaisen kevään ja myöhäisen syksyn siirtoja, ne ovat kyylle erittäin riskialttiita.
 • Pyri parhaasi mukaan ottamaan huomioon asutus, maanomistussuhteet ja mm. metsänhoito- sekä kaavoitussuunnitelmat uutta paikkaa valitessa. Ongelma ei katoa siirtämällä niitä muuanne.
 • Mikäli pyydät ulkopuolista apua, niin tarkista että siirtoapua tarjoava henkilö on perillä paikallisten kyiden elinpiireistä ja vaikka laajemminkin kyiden ekologiasta ja elintavoista. Tämä on kyiden kuolleisuuden välttämiseksi yksi tärkeimmistä tekijöistä.
 • Rauhallinen toiminta palkitaan: maltilla toimien nostat yleistä turvallisuutta eläimenkin pysytellessä rauhallisempana. Kaikilla on helpompaa kun kummankaan ei tarvitse säikkyä toisiaan.

Siirrossa helpottavia ja huomioitavia tekijöitä

 • Erilaiset karttapohjat, joilla nopeutat ja helpotat ympäröivään maastoon ja mahdollisten rakennusten sijainteihin tutustumista. Huomioi mahdollisuuksien mukaan myös maanomistussuhteet ja akuutit metsätalous- sekä kaavoitussuunnitelmat.
 • Siirron ajankohta kyyn kannalta: aikaisen kevään ja myöhäisen syksyn kohtuuttoman suuret riskit vaihtelevien kelien tai uuden soveliaan talvehtimispaikan etsiminen)
 • Mikäli epäilet tai tiedät omaavasi yliherkkyysmahdollisuuden niin muista adrenaliinikynäsi. Enemmän siirtoja tekevälle suositeltava hankinta.
 • Huolehdi että oma työrauha sekä muidenkin turvallisuus on taattu. Lemmikkieläimet, lapset ja joskus liian uteliaat aikuisetkin, sekä jaloissasi pyörivät tavarat voivat luoda riskitekijän kontrolloidessasi mahdollisesti kipakastikin liikkuvaa kyytä.

Välineet

 • Käärmepihdit, käärmekoukut, pussit ja laatikot joiden pohjalla esm kuivaa heinää johon kyy pääsee piiloon. Siirrä eläin laatikkoon vrt kohti tuleva laatikko jolloin paikallaan oleva eläin kokee sen uhkana.  Vammautumis riskin välttääksesi, älä paina kyytä millään välineellä kohtisuoraan ylhäältä. Käyttäessäsi käärmepihtejä, älä tartu tai nosta eläintä niskasta vaan pyri hallintaan puolesta välistä kroppaa. Älä käytä voimakasta puristusta, vaan juuri sen verran että kyy pysyy kevyesti hallinnassa ilman purema yrityksiä pihtejä kohtaan.
 • Tilapäisvälineiksi soveltuvat kepit, haravat, harjat, haavit, saavit kansineen. Turvallisesti improvisoiden.
 • Mikäli tarvittavaa, niin puremalta suojaavat kengät, esim. kumisaappaat sekä ranteisiin asti suojaavat hanskat, esim. II-luokituksen hitsaushanskat. Hanskat eivät ole kuitenkaan 100% luotettavia. Viiltosuojahanskat eivät sovellu, koska tilanteessa vaaditaan pistosuojaa
 • Mikäli teet enemmän siirtoja tai pidät terraarioeläimiä, niin muista välineiden desinfiointi (Virkon-S, tms)

Uuden paikan valinta

 • Vaikka kyyt suosivat elinkiertonsa ja paikkansa suhteen hyvin monipuolisia biotooppeja, niin siirron kannalta suositeltavimpia ovat joko tiedetyt talvehtimispaikkojen laitamat tai erilaiset vaiheittumisvyöhykkeet kuten rehevät tai heinittyneet metsän laidat joissa on tarpeeksi suojaa antavaa maanpeitekasvillisuutta, mutta myös lämmittelyyn soveltuvia aukko paikkoja. Veden, ojastojen jne läheisyys on suotavaa. Älä siirrä kyytä maanpinnaltaan viileisiin ja varjoisiin metsiin tai kuiville mäntykankaalle. Entuudestaan tiedetylle, paikalliselle sekä elinvoimaiselle kyypaikalle siirto suotavaa.
 • Muista yllä mainittu siirtoetäisyys suositus ja sen merkitykset kyyn elinkyvyn jatkamisen sekä kyypopulaatioiden kannalta.
 • Huomioithan paikkaa valitessasi myös, että siirretty kyy uudessa kohteessaan stressaantunut, purema- ja liikkumisalttiimpi kuin normaalisti. Se ei tunne uutta maastoa eikä kykene hahmottamaan sitä kuten me. Tämä altistaa eläimet suureen menehtymis riskiin. Siksi paikallistietämys sekä kyiden ekologian ymmärrys toimivat parhaimpina tukina.

Pakkauslaatikko, saavi, lehtisäkki jne

 • Turvallinen avata ja sulkea siten että sormesi pysyvät suojassa. Tiivis ja toimiva lukitusmekanismi tai muuten luotettavasti kiinni pysyvä. Huolehdi ilman vaihtumisesta. Myös erilaiset, tarpeeksi isot kangaspussit yms käyvät. Sulkeminen joko nippusiteellä tai solmien, siten ettet altistu puremalle. Kyy pystyy puremaan kankaan läpi, mikäli altistut kontaktille.
 • Rypistetyt paperit tai heinät pohjalla antavat suojaa ja rauhoittavat useimmiten eläintä.
 • Kuljetuslämpötila. Ei suoraan auringonpaisteeseen eikä kuumaan autoon jättämistä. Vaikka kyy onkin vaihtolämpöinen, käy sille samoin kuin kuumaan autoon jätetylle koirallekin. +15 – +20, muutamien asteiden heitoilla molempiin suuntiin ovat suositeltavia.

Mikäli muuta vaihtoehtoa ei ole, tulee lopetukseen päädyttyä tehdä toimenpide kyyn kannalta nopeasti ja kivuttomasti

Murskaa pää ensin jollain tasapäisellä esineellä ja katkaise sen jälkeen irti niskasta. Purema-alttius saattaa pysyä yllättävän pitkään käynnissä, siksi pelkkä pään katkaisu on ajattelematonta eläinrääkkäystä. Varo senkin jälkeen katkaistua päätä jotta vältyt onnettomuuksilta.

Muistathan että muiden matelijoiden siirtoon tarvitset ELY-keskuksen luvan!