Ilmoita kyyn talvehtimispaikasta

Ilmoita tällä lomakkeella havaitusta talvehtimispaikasta.

  • Määritä tähän lähin osoite, jossa kyyn talvehtimispaikka sijaitsee. Alapuolella oleva kartta päivittyy sijaintiin automaattisesti, jonka jälkeen tarkenna paikka viemällä kartalla näkyvä punainen nuoli havaintopaikkaan.
  • Kerro havainnon ajankohta niin tarkasti kuin muistat. Jos havaintoja on useilta vuosilta, erittele ne vastauksessasi.
  • Kuvaile paikkaa niin, että se on mahdollista löytää yhdessä sijaintitiedon kanssa maastosta. Onko paikka esim. kivikossa/louhikossa, tienpenkassa, kivijalassa? Tarkenna havaintojasi kertomalla millaista puustoa ja kasvillisuutta ympärillä on? Onko vieressä helposti tunnistettavia kohteita? (luonnollisia tai ihmisen jäljiltä olevia)
  • Kerro milloin havaitsit tai kuulit talvehtimispaikasta? Mikäli muistat, kerro kevään tai syksyn säästä havaintovuosina. Onko paikan ympäristössä tapahtunut muutoksia, esim. maankäytössä, kasvillisuudessa, puustossa? Onko lähistölle rakennettu uusia rakennuksia?
  • Paikalla nähtyjen kyiden yksilömäärät ja muut mahdolliset matelija- ja sammakkoeläinlajit? Muut paikkaa käyttävät eläimet? Onko kyiden sukupuolissa, koossa tai yksilömäärissä ollut muutoksia vuosien varrella?
  • Alla kysyttävät yhteystiedot ovat tärkeitä. Yhteystietoja käytetään vain, jos tutkijat haluavat kysyä lisätietoja talvehtimispaikasta.