Ilmoita kyyn talvehtimispaikasta

IHavaintopaikkasi ja havaintosi voivat olla tuoreita tai hyvin vanhoja, meille kaikki tieto on tärkeää! Mikäli muistat ajankohdan, eläinten määrät, vuoden jne summittaisesti, niin mainitsethan niistä täyttäessäsi kyselyä. Mitä tarkemmin tiedät tai seuraat ilmoittamastasi talvehtimispaikasta, sen parempi. Voit myös ilmoittaa ja päivittää tietoja samasta talvehtimispaikasta vaikka vuosittain. Kysely lomake ottaa vastaan yhden paikan kerrallaan.

Huomioithan käärmeet mahdollisesti paikalla käydessäsi! Älä häiritse eläimiä tai kääntele kiviä yms muuta maaperää tai eläimiä suojaavaa.

  • Määritä tähän lähin osoite, jossa kyyn talvehtimispaikka sijaitsee. Alapuolella oleva kartta päivittyy sijaintiin automaattisesti, jonka jälkeen tarkenna paikka viemällä kartalla näkyvä punainen nuoli havaintopaikkaan.
  • Kerro havainnon ajankohta niin tarkasti kuin muistat. Jos havaintoja on useilta vuosilta, erittele ne vastauksessasi.
  • Kuvaile paikkaa niin, että se on mahdollista löytää yhdessä sijaintitiedon kanssa maastosta. Onko paikka esim. kivikossa/louhikossa, tienpenkassa, kivijalassa? Tarkenna havaintojasi kertomalla millaista puustoa ja kasvillisuutta ympärillä on? Onko vieressä helposti tunnistettavia kohteita? (luonnollisia tai ihmisen jäljiltä olevia)
  • Kerro milloin havaitsit tai kuulit talvehtimispaikasta? Mikäli muistat, kerro kevään tai syksyn säästä havaintovuosina. Onko paikan ympäristössä tapahtunut muutoksia, esim. maankäytössä, kasvillisuudessa, puustossa? Onko lähistölle rakennettu uusia rakennuksia?
  • Paikalla nähtyjen kyiden yksilömäärät ja muut mahdolliset matelija- ja sammakkoeläinlajit? Muut paikkaa käyttävät eläimet? Onko kyiden sukupuolissa, koossa tai yksilömäärissä ollut muutoksia vuosien varrella?
  • Alla kysyttävät yhteystiedot ovat tärkeitä. Yhteystietoja käytetään vain, jos tutkijat haluavat kysyä lisätietoja talvehtimispaikasta.